CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo về việc niêm yết công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa
05/12/2021 02:02:53

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai quy trình nội bộ giải quyết

thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Đường thủy nội địa

Thực hiện Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương.

Ngày 29 tháng 11 năm 2021, ngay sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Cao An đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đường thủy nội địa.

Tổng số thủ tục hành chính là 09 thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Đường thủy nội địa

1.

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

2.

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

3.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

4.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

5.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

7.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

8.

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

9.

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 502
Trước & đúng hạn: 502
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/02/2024 05:53:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 29,908