CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Tư pháp hộ tịch
05/12/2021 01:50:20

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp xã

thuộc lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch

 

Thực hiện Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày  29/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Tư pháp.

Ngày 31 tháng 10 năm 2021, ngay sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Cao An đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa danh mục thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch.

Tổng số thủ tục hành chính là 48 thủ tục hành chính (trong đó có 11 thủ tục dùng chung).

Cụ thể như sau: 

- Lĩnh vực Hộ tịch: 19 thủ tục (trong đó có 01 thủ tục dùng chung).

- Lĩnh vực Bồi thường nhà nước: 01 thủ tục.

- Lĩnh vực Hòa giải: 04 thủ tục.

- Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 02 thủ tục.

- Lĩnh vực Nuôi con nuôi: 02 thủ tục.

- Lĩnh vực Chứng thực: 11 thủ tục (trong đó có 01 thủ tục dùng chung).

- Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm: 09 thủ tục dùng chung.

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực hộ tịch

 

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

x

2

Thủ tục đăng ký kết hôn

x

3

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

x

4

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

x

5

Thủ tục đăng ký khai tử

x

6

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

x

7

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

x

8

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

x

9

Thủ tục đăng ký giám hộ

x

10

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

x

11

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

x

12

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

x

12

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

x

14

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

x

15

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

x

16

Thủ tục đăng ký lại khai tử

x

17

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục dùng chung

18

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

x

19

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

x

II

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

 

20

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

x

III

Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở

 

21

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

x

22

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

x

23

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

x

24

Thủ tục công nhận hòa giải viên

x

IV

Lĩnh vực Phổ biến Giáo dục pháp luật

 

25

Thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật

x

26

Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

x

V

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

 

27

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

x

28

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

x

VI

Lĩnh vực Chứng thực

 

29

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Thủ tục dùng chung

30

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

x

31

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

x

32

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

x

33

Thủ tục chứng thực di chúc

x

34

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

x

35

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

x

36

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

x

37

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

x

38

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

x

39

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

x

VI

Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm

TT dùng chung

40

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

x

41

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

x

42

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

x

43

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

x

44

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

x

45

Sửa chữa sai sót, nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

x

46

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

x

47

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

x

48

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

x

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 453
Trước & đúng hạn: 453
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/02/2023 19:45:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 37
Tất cả: 20,094