CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo niêm yết công khai TTHC cấp xã thuộc lĩnh vực nội vụ
05/12/2021 01:33:04

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai TTHC Lĩnh vực Nội vụ

 

Thực hiện Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương.

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, ngay sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Cao An đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa danh mục thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Tổng số thủ tục hành chính là 15 thủ tục hành chính thuộc “Lĩnh vực Nội vụ” (có danh mục kèm theo).

STT

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO

1.

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

2.

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

3.

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

4.

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

5.

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

6.

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

7.

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

8.

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

9.

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

10.

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

II

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

11.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị;

12.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

13

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất;

14.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

15.

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

/uploads/QD 2806 cong bo TTHC linh vuc ton giao khen thuong.pdf

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 453
Trước & đúng hạn: 453
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/02/2023 19:50:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 38
Tất cả: 20,095