CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
05/12/2021 01:58:00

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp xã

thuộc Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Thực hiện Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương.

      Ngày 15 tháng 11 năm 2021, sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Cao An đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa danh mục thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Tổng số thủ tục hành chính là 11 thủ tục hành chín, cụ thể như sau:

- Lĩnh vực Trồng trọt: 01 thủ tục.

- Lĩnh vực Thủy lợi: 03 thủ tục.

- Lĩnh vực Phòng chống thiên tai: 05 thủ tục.

- Lĩnh vực Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ: 02 thủ tục.

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Trồng trọt

1.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

II

Lĩnh vực Thủy lợi

2

Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

4

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

III

Lĩnh vực Phòng chống thiên tai

5

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

6

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

7

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

8

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

9

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5 % trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

IV

Lĩnh vực Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ

10

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

11

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

/uploads/Quyet dinh 3273Cong bo TTHC Chuan hoa So NNPTNT.pdf

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 5701
Trước & đúng hạn: 5701
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2023 21:35:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 14
Tất cả: 26,912