THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Tạm dừng tiếp nhận TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Bộ phận Một cửa của UBND xã Cao An
06/04/2022 01:52:58

Thực hiện Kế hoạch số: 135/KH - UBND thày 28/1/2021 của UBND huyện về CCHC nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện;

 Căn cứ Giấy triệu tập số 50/GTT-UBND  ngày 05/04/2022 của UBND huyện Cẩm Giàng về việc tổ chức buổi tập huấn về công tác nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2022, thực hiện quy trình giải quyết TTHC theo mức độ 3, 4, số hóa hồ sơ và những nội dung khác có liên quan.

Uỷ ban nhân dân xã Cao An thông báo tạm dừng tiếp nhận TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Bộ phận Một cửa của xã.

Thời gian dừng tiếp nhận sáng thứ 5 ngày 07/4/2022.

Buổi chiều Bộ phận Một cửa của xã trở lại hoạt động bình thường.

Uỷ ban nhân dân xã giao:

- Văn phòng HĐND & UBND xã: đăng tải trên cổng thông tin của xã;

- Đài truyền thanh xã thông báo nội dung này trên hệ thống truyền thanh của xã để các tổ chức và công dân trên địa bàn xã biết và thực hiện.

Trân trọng Thông báo./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 5701
Trước & đúng hạn: 5701
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2023 22:38:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 20
Tất cả: 26,918