CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Môi trường
05/12/2021 01:53:39

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Môi trường

 

Thực hiện Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương.

Ngày 08 tháng 11 năm 2021, sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Cao An đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa danh mục thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Môi trường.

Tổng số thủ tục hành chính là 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Môi trường.

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1.

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích


 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2849
Trước & đúng hạn: 2849
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/05/2023 02:49:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 23,669