TIN TỔNG HỢP KHÁC
Cẩm Giàng tổ chức cưỡng chế Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 02 hộ gia đình có đất thuộc dự án Điểm dân cư mới Phú Quý, thôn Phú An, xã Cao An
13/01/2022 10:56:45

Cẩm Giàng tổ chức cưỡng chế Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 02 hộ gia đình có đất thuộc dự án Điểm dân cư mới Phú Quý, thôn Phú An, xã Cao An

 
 

Sáng ngày 12.01.2022, huyện Cẩm Giàng tổ chức cưỡng chế Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 02 hộ gia đình có đất thuộc dự án Điểm dân cư mới Phú Quý, thôn Phú An, xã Cao An.

 
 
Theo quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 5.1.2022 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình Nguyễn Anh Côi có diện tích đất thuộc dự án đất Điểm dân cư mới Phú Quý, thôn Phú An, xã Cao An đang sử dụng thửa đất số 307 tờ bản đồ số 16 bắt buộc phải thu hồi để phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội, do không chấp hành Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng. Qua thực tế đo đạc phần diện tích này với hộ gia đình Nguyễn Anh Côi là 588m2. Theo quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 5.1.2022 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Vũ Văn Chánh có diện tích đất thuộc dự án đất Điểm dân cư mới Phú Quý thôn Phú An, xã Cao An đang sử dụng thửa đất số 187 tờ bản đồ số 16 bắt buộc phải thu hồi để phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội, do không chấp hành Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng. Qua thực tế đo đạc phần diện tích này là 1.581m2. Việc tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 02 hộ gia đình đã hoàn thành và lập biên bản ngay tại hiện trường. Các bước tiếp theo trong trình tự thu hồi đất phục vụ dự án phát triển kinh tế xã hội được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 02 hộ gia đình ông Vũ Văn Chánh, Nguyễn Anh Côi có diện tích đất thuộc dự án đất Điểm dân cư mới Phú Quý, thôn Phú An, xã Cao An đã được kiểm đếm bắt buộc cần chấp hành nghiêm chủ trương thu hồi đất của nhà nước, tích cực hợp tác để công tác thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Cao An đảm bảo đúng quy định pháp luật. Xứng đáng là công dân của xã nông thôn mới kiểu mẫu vừa được UBND tỉnh Hải Dương công nhận./.

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Cẩm Giàng

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2849
Trước & đúng hạn: 2849
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/05/2023 03:18:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 23,670