CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Lao động thương binh xã hội
05/12/2021 01:45:43

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp xã

thuộc Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Thực hiện Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, ngay sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Cao An đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa danh mục thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Lao động – TB&XH.

Tổng số thủ tục hành chính là 23 thủ tục hành chính. Cụ thể:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

I

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

1

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 

2

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

3

Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

 

4

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

 

5

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn

 

6

Nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

7

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

 

8

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

9

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

 

II

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

10

 

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 

11

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

12

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

 

13

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp.

 

14

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam pu chia

 

III

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

15

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

16

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

IV

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

 

17

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 

V

LĨNH VỰC TRẺ EM

 

18

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 

19

Chấm dứt việc chăm sóc, thay thế cho trẻ em

 

20

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

21

Đăng ký nhận chăm sóc, thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 

22

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

23

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 453
Trước & đúng hạn: 453
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/02/2023 19:48:24)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 38
Tất cả: 20,095