CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách và số điện thoại liên lạc của cán bộ, công chức xã Cao An
05/12/2021 05:25:57

DANH SÁCH  VÀ SĐT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ CAO AN

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

Ông Nguyễn Văn Đàm

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

0989.371.068

 

Ông Phạm Văn Phấn

Phó BTTT Đảng ủy

0912.206.941

 

Ông Nguyễn Đức Mạnh

Chủ tịch UBND

0986.246.277

 

Phạm Văn Thành

PCT UBND xã

0904.720.489

 

Ông Lê Văn Sỹ

Phó Chủ tịch HĐND xã

0965.620.643

 

Ông Nguyễn Văn Thị

Chủ tịch UB MTTQ

0984.752.143

 

Ông Hoàng Văn Thông

Chủ tịch Hội Nông dân

0392.866.344

 

Ông Đỗ Văn Sơn

Chủ tịch Hội CCB

0396.916.458

 

Bà Phạm Thị Lượt

Chủ tịch Hội PN

0988.740.899

 

Ông Nguyễn Duy Thể

Bí thư Đoàn TN

0987.602.756

 

Bà Phạm Thị Dũng

Văn phòng Đảng ủy

0973.017.359

 

Ông Đào Văn Chuy

Văn hóa TT & TT

0912.900.599

 

Bà Trương Thị Hồng Nhung

Văn hóa LĐTB & XH

0985.336.582

 

Ông Nguyễn Văn Ngự

Trưởng Công an

0989.745.265

 

Ông Nguyễn Khắc Long

Địa chính XD & MT

0965.661.091

 

Ông Phạm Huy Giang

Tư pháp – Hộ tịch

0363.285.230

 

Bà Lê Thị Thanh Tân

Văn phòng HĐND& UBND

0975.800.718

 

Bà Nguyễn Thị Hiên

Kế toán ngân sách

0981.980.822

 

Ông Nguyễn Văn Hiển

CHT BCH quân sự xã

08.6576.1946

 


Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 5837
Trước & đúng hạn: 5837
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2023 14:26:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 11
Tất cả: 26,973