THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 137/2020/NĐ-CP NGÀY 27/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO; LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
28/12/2021 10:56:16

TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 137/2020/NĐ-CP NGÀY 27/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO; LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
 
 

Năm 2021 được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương, Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Giàng, sự vào cuộc đồng bộ tích cực của các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị và cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong huyện, việc thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng Pháo; Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 quy định về quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công an huyện Cẩm Giàng đã triển khai đồng bộ các biện pháp, phân công lực lượng, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý các đối tượng về pháo.

Từ tháng 12/2020 đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh đã bắt giữ 20 vụ, 31 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, vận động thu hồi 262,35kg pháo các loại và 01 kg thuốc pháo. Đã ra quyết định khởi tố 10 vụ, 13 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ, 18 đối tượng. Qua triển khai thực hiện, tình hình vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã giảm rõ rệt so với năm trước.

Tuy nhiên theo quy luật hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về các đối tượng lại lợi dụng để sản xuất, mua bán, vận chuyển tàng trữ và đốt pháo trái phép gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Kính thưa toàn thể nhân dân, các hành vi vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không những tiềm ẩn nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự mà còn gây tổn hại về kinh tế và sức khỏe của người dân, đây là những hành vi vi phạm pháp luật cần phải lên án, đấu tranh.

Thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, Nghị định về Quản lý, sử dụng Pháo thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 2017; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.

Trong thời gian qua Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng đã ban hành các văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các công ty doanh nghiệp, trường học, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường công tác thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Đến nay các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, trường học, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã triển khai và thực hiện tốt chỉ đạo của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an huyện Cẩm Giàng thông báo và phổ biến tới toàn thể các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, trường học cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện nắm được các văn bản quy phạm pháp luật quy định những hành vi bị nghiêm cấm, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ như sau:

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO, VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ.

Điều 5 Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định những hành vi bị nghiêm cấm:

1. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại Nghị định này.

2. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo.

3. Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

4. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường.

6. Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo.

7. Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.

8. Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức.

9. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.

Điều 5: Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy định các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Cá nhân sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.

2. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ.

3. Mang trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

4. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ được giao.

6. Giao vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.

7. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ; trừ trường hợp trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê vũ khí thô sơ để làm hiện vật trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.

8. Vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường.

9. Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

10. Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

11. Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện trái phép cách thức chế tạo, sản xuất, sửa chữa hoặc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ dưới mọi hình thức.

12. Che giấu, không tố giác, giúp người khác chế tạo, sản xuất, mang, mua bán, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc hủy hoại vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

13. Đào bới, tìm kiếm, thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

14. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; không báo cáo, báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin báo cáo về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

B. TRÍCH NGHỊ ĐỊNH 167/2013/NĐ-CP NGÀY 12/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 5: Vi phạm quy định về trật tự công cộng

Khoản 2: Phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ đối với một trong những hành vi sau:

+ Điểm g: Đốt và thả “đèn trời”;

- Khoản 4: Phạt tiền từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ đối với một trong các hành vi sau:

+ Điểm b: Sản xuất, nhập khẩu, buôn bán đèn trời”

Điều 10: Vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm

- Khoản 2 “Phạt tiền từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không kê khai và đăng ký đầy đủ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với cơ quan có thẩm quyền.

b) Sử dụng các loại pháo mà không được phép.

- Khoản 3: Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 4.000.000đ đối với hành vi sau:

+ Điểm a: Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

+ Điểm b: Trao đổi, mua bán, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp, làm hỏng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa;

+ Điểm c: Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa;

+ Điểm d: Sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả.

+ Điểm đ: Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép.

+ Điểm e: Giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho người không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sử dụng.

+ Điểm g: Không giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định.

- Khoản 4: Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với một trong nhưng hành vi sau đây:

+ Điểm a: Mua bán các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

+ Điểm d: Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

- Khoản 5: Phạt tiền từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Điểm a: Sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép.

+ Điểm b: Sản xuất, sửa chữa các loại đồ chơi đã bị cấm.

+ Điểm c: Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép.

+ Điểm d: Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao.

+ Điểm đ: Vận chuyển vũ khí, các chi tiết vũ khí quân dụng, phụ kiện nổ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định trong giấy phép hoặc không có các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

- Khoản 6:Phạt tiền từ 20.000.000đ đến 40.000.000đ đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Điểm a: Sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn trái phép.

+ Điểm b: Mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép vũ khí, súng săn, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm.

- Khoản 8:

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị tịch thu tang vật, phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận…”.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính như đã nêu, căn cứ vào mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại các Điều: 190; 191; 304; 305; 306; 307 và 318 Bộ Luật hình sự.

Nguồn: Công an xã Cao An 

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 553
Trước & đúng hạn: 553
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 07:37:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 29,919