VĂN HÓA-XÃ HỘI
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2021
28/10/2021 06:01:28

 

            Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 tiếp tục được tổ chức vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân; các hoạt động cần được tổ chức có hiệu quả và thiết thực; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo nhân dân.

Các hoạt động hưởng ứng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Cao An.

Chủ đề Ngày pháp luật năm 2021: Nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Căn cứ tình hình, kết quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã, điều kiện của các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể tại địa phương xã Cao An đưa ra kế hoạch chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tập trung vào một số hoạt động như sau:

- Tổ chức phổ biến, truyền thông rộng rãi về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt nam qua hệ thống thông tin đại chúng như: trên hệ thống Đài phát thanh xã, trang thông tin điện tử xã….

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở UBND xã trên các tuyến đường chính, nhà văn hóa các thôn.

- Tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định; gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn xã luôn gương mẫu, tự giác học tập, tìm hiểu các quy định của pháp luật mới ban hành để áp dụng thực hiện có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật; đồng thời phải thường xuyên học tập, trau dồi nâng cao năng lực, kỹ năng xây dựng, hoàn thiện pháp luật; thi hành pháp luật, tuân thủ, chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ; phát hiện kịp thời, đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực phổ biến, vân động nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật.

- Khuyến khích xây dựng, nhân rộng mô hình, cách làm hay, hình thức mới để hưởng ứng Ngày pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, ban ngành bằng hình thức phù hợp.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 5730
Trước & đúng hạn: 5730
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 19:41:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0