LỊCH LÀM VIỆC
THÔNG BÁO LỊCH THƯỜNG TRỰC CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 TUẦN TỪ 06/9 - 12/9/2021
07/10/2021 04:10:32

UBND XÃ CAO AN

BCĐ PHÒNG CHỐNG

DỊCH COVID 19

 

Số: 132/TB-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Cao An, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Lịch thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19

( Từ ngày 06/9 đến 12/9/2021)

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19,

Để chủ động giải quyết công việc liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid -19 ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ, BCĐ phòng chống dịch Covid 19 xã phân công lịch trực từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021, cụ thể như sau:

Ngày tháng trực

Thời gian

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Thứ hai, ngày 06/9/2021

Từ 18h00 tối đến 6h00 sáng hôm sau

- Lê Văn Sỹ - PCT HĐND xã

- Nguyễn Văn Hiển – CHT Quân sự xã

 

Thứ Ba, ngày 07/9/2021

Từ 18h00 tối đến 6h00 sáng hôm sau

- Nguyễn Văn Đàm – Bí thư Đảng ủy

- Nguyễn Văn Ngự - Trưởng Công an xã

 

Thứ Tư, ngày 08/9/2021

Từ 18h00 tối đến 6h00 sáng hôm sau

- Phạm Văn Phấn – Phó BTTT Đảng ủy

- Nguyễn Văn Hiển – CHT BCH Quân sự

 

Thứ Năm, ngày 09/9/2021

Từ 18h00 tối đến 6h00 sáng hôm sau

- Nguyễn Đức Mạnh – Chủ tịch UBND xã 

- Nguyễn Văn Ngự - Trưởng Công an xã

 

Thứ Sáu, ngày 10/9/2021

Từ 18h00 tối đến 6h00 sáng hôm sau

- Phạm Văn Thành – Phó CT UBND xã

- Nguyễn Văn Hiển – CHT Quân sự xã

 

Thứ Bẩy, ngày 11/9/2021

Ca 1: từ 6h – 12h

- Nguyễn Văn Đàm – Bí thư Đảng ủy

- Lê Thị Thanh Tân – Văn phòng thống kê

 

Ca 2: Từ 12h - 18h

- Phạm Văn Phấn – Phó BTTT Đảng ủy

- Phạm Thị Dũng – Văn phòng thống kê

 

Ca 3: từ 18h đến 6h hôm sau

- Lê Văn Sỹ - PCT HĐND xã

- Nguyễn Văn Ngự - Trưởng Công an xã

 

Chủ Nhật, ngày 12/9/2021

Ca 1: từ 6h – 12h

- Phạm Văn Thành – Phó CT UBND xã

- Phạm Huy Giang – Tư pháp hộ tịch

 

Ca 2: Từ 12h - 18h

- Nguyễn Đức Mạnh – Chủ tịch UBND xã

- Nguyễn Khắc Long – Địa chính MT

 

Ca 3: từ 18h đến 6h hôm sau

- Nguyễn Văn Đàm – Bí thư Đảng ủy

- Nguyễn Văn Hiển – CHT Quân sự xã

 

Căn cứ lịch trực được phân công, các đồng chí có tên trong danh sách chủ động thực hiện nhiệm vụ; Trực tại trụ sở UBND xã 100%, chịu trách nhiệm giải quyết công việc liên quan trong thời gian trực phòng chống dịch Covid; khi cấp trên đột xuất về kiểm tra nếu ca nào không có mặt tại trụ sở làm việc thì các đồng chí hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong thời gian chống dịch này yêu cầu tất cả các đồng chí luôn sẵn sàng và mở điện thoại 24/24 (kể cả ban đêm) khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch yêu cầu nhất thiết phải đến để nhận nhiệm vụ và tổ chức thực hiện.

Trên đây là thông báo lịch thường trực chỉ đạo công tác phòng chống dịch từ ngày 06/9 đến 12/9/2021. Vậy BCĐ phòng chống dịch xã thông báo để các đồng chí cán bộ, công chức nắm được, chủ động trong công việc.

 

Nơi nhận:

- BCĐ huyện;

- TT ĐU-HĐND-UBND (b/c);

- BCĐ phòng chống Covid 19 xã;

- Lưu: VP.

TM. BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH XÃ

TRƯỞNG BAN

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Đức Mạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 5701
Trước & đúng hạn: 5701
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2023 20:21:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0