CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo niêm yết công khai TTHC cấp xã thuộc lĩnh vực giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
05/12/2021 01:34:43

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính

thuộc Lĩnh vực giải quyết Khiếu nại lần đầu tại cấp xã

 

Thực hiện Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hải Dương.

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, ngay sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Cao An đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa danh mục thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Thanh tra.

Tổng số thủ tục hành chính là 01 thủ tục hành chính thuộc “Lĩnh vực Thanh tra”.

 

STT

Tên thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực Giải quyết Khiếu nại

1

Thủ tục Giải quyết Khiếu nại lần đầu tại cấp xã

/uploads/QD 2808 cong bo TTHC Khieu nai.pdf

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 453
Trước & đúng hạn: 453
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/02/2023 19:52:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 38
Tất cả: 20,095