CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo về việc niêm yết công khai TTHC lĩnh vực dân số
05/12/2021 01:42:08

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính Lĩnh vực Dân số

Thực hiện Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hải Dương.

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, ngay sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Cao An đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa danh mục thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Dân số.

Tổng số thủ tục hành chính là 01 thủ tục hành chính thuộc “Lĩnh vực Dân số” (có danh mục kèm theo).

 

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Dân số

 

1

Thủ tục xét hưởng chính sách hỗ trợ đối tượng sinh con đúng chính sách dân số (QĐ số 792/QĐ-BYT ngày 04/3/2019 của Bộ Y tế)

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bộ phận Một cửa thị trấn Lai Cách

Không

QĐ 3103/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Hải dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 453
Trước & đúng hạn: 453
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/02/2023 20:07:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 38
Tất cả: 20,095