CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND xã Cao An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
17/05/2021 12:00:00

Danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND xã Cao An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 Danh sách ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1: đơn vị Hòa Bình - thôn Phú An dsungcuviendonviso1.xls
Danh sách ứng cử viên đơn vị bầu cử số 2: đơn vị Thuận Quý - thôn Phú An dsungcuviendonviso2.xls 
Danh sách ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3: đơn vị Hải Cường - thôn Phú An dsungcuviendonviso3.xls 
Danh sách ứng cử viên đơn vị bầu cử số 4: thôn Đào Xá dsungcuviendonviso4.xls 
Danh sách ứng cử viên đơn vị bầu cử số 5: thôn Đỗ Trung dsungcuviendonviso5.xls 
Danh sách ứng cử viên đơn vị bầu cử số 6: đơn vị Cao Thắng - thôn Cao Xá dsungcuviendonviso6.xls 
Danh sách ứng cử viên đơn vị bầu cử số 7: đơn vị Toàn Thắng - thôn Cao Xá dsungcuviendonviso7.xls 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 492
Trước & đúng hạn: 492
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/02/2024 06:18:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0