CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực phí, lệ phí, bảo hiểm, quản lý công sản
05/12/2021 01:48:18

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp xã

thuộc Lĩnh vực Phí, lệ Phí; Bảo hiểm, Quản lý công sản

 

Thực hiện Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, ngay sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Cao An đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa danh mục thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Phí, lệ phí; Bảo hiểm, quản lý công sản.

Tổng số thủ tục hành chính là 05. Cụ thể:

- Lĩnh vực Phí, lệ phí: 01 thủ tục.

- Lĩnh vực Bảo hiểm: 01 thủ tục.

- Lĩnh vực Quản lý công sản: 03 thủ tục.

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Phí, lệ phí

1

Kê khai, thẩm định tờ khai bảo vệ môi trường đối với nước thải

II

Lĩnh vực Bảo hiểm

2

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

III

Lĩnh vực Quản lý công sản

3

Quyết định điều chuyển tài sản công

4

Quyết định thanh lý tài sản công

5

Quyết định tiêu hủy tài sản công


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 453
Trước & đúng hạn: 453
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/02/2023 18:29:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0