TIN TỔNG HỢP KHÁC
về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
30/08/2021 05:25:22

UBND XÃ CAO AN

BCĐ PHÒNG CHỐNG COVID 19

 
 
 


Số: 130/TB-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


Cao An, ngày 30 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn xã Cao An

           

            Thực hiện Công văn số 3181 ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh Hải Dương và Công văn số 694 ngày 29 tháng 8 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid -19 huyện Cẩm Giàng về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid -19 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9;

            Ban chỉ đạo xã thông báo và chỉ đạo thực hiện một số biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch covid -19 trong các văn bản chỉ đạo của các cấp và của địa phương. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không ra khỏi nhà từ 22 giờ hôm trước dến 5 giờ sáng ngày hôm sau nếu không có việc thật sự cần thiết; Không được tập trung quá 05 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng, giữ khoảng cách giao tiếp tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

2. Giao cho tổ covid cộng đồng, cơ sở thôn phối hợp cùng toàn thể nhân dân kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài vào địa bàn xã (bao gồm cả người từ xã đi ra ngoài tỉnh trở về), tuyệt đối không để lọt những người từ vùng dịch trở về mà không được kiểm soát. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như chợ, cửa hàng tiện ích...các khu vực công cộng.

3. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân nếu không có việc thực sự cần thiết hoặc lý do công vụ thì không đi ra khỏi địa bàn tỉnh; không tổ chức tụ tập ăn uống với những thành viên khác ngoài hộ gia đình, nhất là trong những ngày nghỉ cuối tuần và dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9 để phòng tránh lây nhiễm Covid 19.

Ban chỉ đạo xã giao Tổ tuần tra xử lý vi phạm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân nắm được.

            Trên đây là Thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn xã, Ban Chỉ đạo xã thông báo để toàn thể nhân dân nắm được, chủ động thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch./.

           

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG COVID XÃ CAO AN

TRƯỞNG BAN

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND Xà     

Nguyễn Đức Mạnh

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 5701
Trước & đúng hạn: 5701
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2023 21:33:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 14
Tất cả: 26,912