CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Cao An
05/12/2021 01:38:52

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Cao An
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 453
Trước & đúng hạn: 453
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/02/2023 18:38:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0