Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Cao An - Huyện Cẩm Giàng

23/4/2023  |  English  |  中文

Di tích, danh thắng - Xã Cao An

Cao An là một  thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải DươngViệt Nam.

Xã Cao An có diện tích 5,95 km², dân số năm 1999 là 6.175 người, mật độ dân số đạt 1.038 người/km².